ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์

 

แบบโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์